Call us for custom valve solutions: T +31 (0)79 363 20 70

Verkoopvoorwaarden Red Point Alloys B.V.

Voor leveringen binnen Nederland.
Op alle offertes, aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten binnen Nederland zijn van toepassing bijgevoegde “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie”, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nummer 29/2010, uitgegeven door de vereniging FME-CMW Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download hier

Sales conditions Red Point Alloys B.V

For all deliveries excluding The Netherlands
All quotations, offers and contracts resulting from them outside the Netherlands are subject to the General Conditions for the supply of mechnical electrical and electronic products (ORGALIME S 2012), of March 2012. The applicability of any other general terms and conditions, under any name whatsoever, is explicitly rejected.

Download here

Purchase conditions Red Point Alloys B.V.

Op alle offerteaanvragen, bestellingen/inkooporders en daaruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing bijgevoegde Algemene Inkoopvoorwaarden van Red Point Alloys B.V., gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 3 juli 2013 onder nummer 46/2013. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download here

All our inquiries, orders/purchase orders and contracts resulting from them are subject to the General Purchase conditions of Red Point Alloys B.V., filed at the office of the court of The Hague on July 3rd 2013 under number 46/2013. The applicability of any other general terms and conditions, under any name whatsoever, is explicitly rejected.

Download here